Iveral

IVERAL

Iveral – Oplemenjene ili dekorativne iverice su ploče od kojih se najčešće izrađuje namještaj (bočne stranice, police i fronte svih mogućih dekora) te obloge raznih površina i zidova. Neoplemenjena ili sirova iverica nastaje prešanjem sitnog drvenog iverja i često je nosiva baza na koju se lijepe i prešaju dekorativne melaminske folije ili kvalitetni izdržljivi laminati.